Skolegang er ikke en selvfølge i Norduganda

1. klasse på Ayila skolen, Amuru, Norduganda. Photo: Vibeke Quaade

Ayila Primary School, Amuru, Northern Uganda

Ønskerne og viljen er der, men forhindringerne er store før forældre på Ayila skolen i Norduganda for opfyldt drømmen om en god uddannelse til deres børn.

Den sorte kridttavle er hængt op på den lerklinede væg og børnene sidder på jorden. Deres øjne følger nysgerrigt og koncentreret med i lærerens skriblerier på tavlen. Når han stiller et spørgsmål ud i klassen ryger armene ivrigt i vejret for at få lov til at svare

Faciliteter som et smartboard er lysår væk i Nordugandas Amuru
Børnenes lyst til at lære  på skolen Ayila Primary School fejler ikke noget. Det gør til gengæld faciliteterne. Ayila skolen, som ligger i Amuru distriktet i Norduganda er bygget efter samme principper som de lerhytter folk traditionelt har bygget til at bo i: Pæle i jorden, lerklinede vægge, stråtag. Der er lysår til bare tanken om en pc eller et smartboard.

Undervisning af de ældste elever i skyggen af et træ
Konstruktionerne, som udgør det for Ayilas skolebygning huser fem af skolens seks klasser. De ældste elever i  6-klasse er der ikke plads til indenfor.

De bliver i stedet  undervist ude på græsmarken delvist i skyggen af et træ. 6-klasses tavle hænger på træet.

Nordugandas udvikling totalt bremset af 23 år borgerkrig
Ayila Primary School er bygget af forældre. Ligesom i resten af verden vil Ayila elevernes forældre at deres børn skal lære noget og kunne klare sig, gerne bedre dem selv.

Forældrenes egne muligheder var meget begrænsede af borgerkrigen i Norduganda mellem Ugandas regeringstropper og rebellederen Joseph Konys Lords Resistance Army, LRA.

Krigen varede i 23 år og betød bl.a. at 1,6 millioner mennesker boede i lejre for internt fordrevne flygtninge i op til to årtier. Først i 2006  kunne folk endelig begynde at vende tilbage til deres egen jord og begynde forfra.

Ayila Primary School, Amuru, Uganda

Der er ikke noget klasseværelse til de ældste elever på Ayila skolen i Amuru, Norduganda Norduganda 6-klassen

6 kilometer til nærmeste offentlige skole
Forældrene har bygget Ayila Primary School fordi skolevejen til den nærmeste offentlige skole er for lang især for de mindre børn.

Bostederne i Norduganda ligger spredt ud over enorme geografiske områder. Amuro distriktet er et de mest tyndbefolkede områder. Den daglige daglige gåtur til nærmeste offentlige skole for mange af de børn som nu går på Ayila Primary School er op til 5-6 kilometer hver vej.

Kvalificerede lærere er mangelvare  i Norduganda
Men selvom Ayila skolens bygningen nu står der og børnene bliver undervist, så er udfordringerne fortsat mange.

Lærerne færdiggjorde aldrig deres uddannelse pga. krig
Ligesom det er tilfældet i store dele af Norduganda har Ayila skolen hverken økonomi og faciliteter til at tiltrække kvalificerede lærere.

Skolen må  i stedet nøjes med uuddannede lærerkræfter, som droppede ud af deres eget skoleforløb et sted mellem 7 klasse og 3.g  pga. krigen eller fordi deres familier ikke havde råd til at betale de skolepenge efter 6. klasse.

Op af bakke uden undervisningsmaterialer,  stole og borde
Udover at skolens lærere kunne trænge til at få opgraderet deres uddannelse står basale ting som lærebøger, undervisningsmaterialer og stole og borde indtil videre på listen over hensigtserklæringer for børnenes skolegang.

Forældre ønsker at staten skal overtage skolen
På lang sigt arbejder forældrene dog for at staten skal overtage skolen så den kommer ind under landets almindelige reger for undervisningsstandarder. Det vil betyde opgradering af alt fra lærerkræfter til skolens bygninger.

Ayila Primary School er ikke et særtilfælde. Både i Norduganda og i andre dele er landet findes lignende intermistiske privatskoler etablereret af desperate forældre.

Education Northern Uganda Ayila Primary School

Ayila Primary School, Amuru, Northern Uganda. Foto: Vibeke Quaade

41% dropper ud af skolen i Amuru, Norduganda
Men selvom børnene kommer i skole, og selvom skolen ender med at blive en del af det offentlige system, så er der stadig lang vej.

I Amuru distriktet er antallet af elever som allerede dropper ud af skolen imellem første og anden klasse på 41%.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: